VakFederatie

Kies voor kwaliteitsriet

Rietkwaliteit

De rietkwaliteit is voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de levensduur van uw rietendak, belangrijk om hier uitgebreid bij stil te staan. Kiest u voor van Wincoop rietdekkers dan kiest u voor tegelijk voor de beste kwaliteit van riet.

Riet is afkomstig uit verschillende landen. De kwaliteit is per jaar per land verschillend en wordt mede bepaald door de bewerking na het maaien (de droogtijd, schoonmaken van de stengel,etc.)

Inkoop direct bij teler

Doordat van Wincoop het riet veelal direct inkoopt vanaf de telers en niet via de handel, kunnen wij als een van de eerste kiezen uit welke rietvoorraad wij ons riet willen inkopen. Zo zoeken wij naar het beste kwaliteitsriet (geleverd vanuit elk rietveld waar ook ter wereld) en bent u, als klant van Van Wincoop, verzekerd van eersteklas kwaliteitsriet op u dak. 

Door de grote hoeveelheid riet die Van Wincoop Rietdekkers jaarlijks nodig heeft, kunnen wij ,in samenspraak met de telers, hoge kwaliteitseisen opstellen waaraan het riet moet voldoen.

Het riet waarmee de huidige rietendaken door ons worden opgedekt is afkomstig uit;

  • CHINA
  • TURKIJE
  • POLEN
  • En uiteraard vanaf de HOLLANDSE bodem

Van teler tot rietendak

Het geïmporteerde riet wordt bij onze opslag afgeleverd in afgesloten zeecontainers en droog opgeslagen. Het riet wordt opgeslagen op een bed van versnipperd riet wat veel vocht opneemt. Zo kan er tijdens het transport en opslag geen vocht het riet binnendringen. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Door de hoge kwaliteitseisen die door zowel de telers als Van Wincoop Rietdekkers in acht worden genomen tijdens het maaien, transport en opslag; kunnen wij onze rieten daken opdekken met eerste klas kwaliteitsriet