VakFederatie

EcoComfort

Duurzaamheid voorop

Het ambachtelijke opdekken van het riet, de hoge isolatiewaarde en natuurlijk het pure onbehandelde natuurproduct riet. Een rietendak staat voor duurzaamheid.

Helaas is het zo dat tijdens het slopen en/of opdekken van uw rietendak afval overblijft. Tot 2010 werd dit afval gestort als bouw/sloop afval. Milieutechnisch gezien slecht voor onze toekomst en verspilling van de waardevolle grondstoffen. Omdat dit een doorn in ons oog was hebben wij hier een duurzame oplossing voor ontwikkeld!

Van afval tot duurzaam strooiselproduct

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een machine welke vervuild rietafval omzet in een schoon en duurzaam strooiselproduct. De machine filtert alle vervuilende producten uit het afval waardoor puur rietstrooisel overblijft. Dit strooisel is uitermate geschikt om te gebruiken als animal bedding!

EcoComfort: uw duurzame oplossing

Onder de noemer EcoComfort zijn wij continu in beweging om onze machine en de prachtige strooiselproducten constant verder te ontwikkelen. EcoComfort concentreert zich continu op de verduurzaming van onze producten. Op deze manier staat een rietendak van van Winoop, van begin tot eind, voor duurzaamheid.

Van Wincoop Logo
EcoComfortLogo