VakFederatie

Ingrijpen in het slijtageproces

1. Ingrijpen in het natuurlijke slijtageproces

Ingrijpen in het natuurlijke slijtageproces, dat is onderhoud van uw rietendak.

Verschillende vormen van onderhoud

Er zijn verschillende vormen van onderhoud. De keuze van de onderhoudsvorm wordt gemaakt aan de hand van de staat van uw rieten dak.

2. Aanpak oorzaken die het slijtageproces versnellen

Wanneer er sprake is van oorzaken die het slijtageproces versnellen is de oplossing in veel gevallen simpel: wegnemen van deze oorzaken! Van belang is om de oorzaak vast te stellen en gedegen advies in te winnen bij van Wincoop rietdekkers.