VakFederatie

Ontwerp uw droomhuis

U kiest niet alleen voor een rieten dak om uw woning te isoleren en te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Van een rieten dak verwacht u meer:

Meerwaarde van riet

Door het rietendak komt uw woning beter tot zijn recht, riet betekent een meerwaarde voor uw woning.

Naast de meerwaarde voor uw woning, zijn er met riet een tal van mogelijkheden. Helaas is niet iedereen bekend met deze mogelijkheden en blijven er kansen liggen om met riet uw droomhuis te ontwerpen.


Mogelijkheden met riet

Van Wincoop Rietdekkers als hoofdaannemer
Door de jarenlange ervaring van van Wincoop Rietdekkers in het opdekken en vernieuwen van rietendaken kennen wij de vele mogelijkheden van riet. En kunnen deze toepassen op de verwachtingen en wensen die u graag terugziet bij uw eigen rietgedekte woning.

Voordat het riet wordt aangebracht kan de kapconstructie in elk opzicht veranderd worden.

  • Wij kunnen, in nauw overleg, al uw wensen en onze adviezen samenvoegen tot een ontwerp waardoor riet ook inderdaad de juiste meerwaarde aan uw woning toevoegt.
  • Tevens kan door middel van het plaatsen van dakkapellen, dakramen lichtkoepels etc het interieur op uw woonwensen worden toegepast.

Door uw wensen en verwachtingen en onze ervaring kennis en inspiratie samen te voegen in 1 ontwerp creërt u samen met Van Wincoop Rietdekkers uw droomhuis.

Voor Na
Voor Na
Voor Na

Bij het vernieuwen van een rietendak waarbij de kapconstructie gewijzigd wordt kan van Wincoop Rietdekkers optreden als hoofdaannemer, waardoor de veranderingen, aangebracht in de kapconstructie, door één partij kan worden uitgevoerd.

Daar in tegen is het van groot belang om de dakconstructie zo te ontwerpen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de levensduur. Van Wincoop Rietdekkers hecht dan ook grote waarde aan de technische kant van uw rieten dak en zijn zo in staat om de levensduur positief te beïnvloeden.